Rentowność firmy-partnera Hermes

Rentowność firmy-partnera Hermes w Listopadzie 2017г. wyniosła +1,89%, na koniec na koniec Listopada, całkowita wydajność od początku roku 2017г. wynosi +22,13% przyrostu do wspólnego kapitału.
Zwrot jest naliczany tylko na aktywowane VISTA-rachunek. Do aktywacji VISTA-konta należy skontaktować się z przedstawicielem firmy "Life is Good Ltd.", który otworzył wynik.
Do spraw ogólnych aktywacji VISTA-kont można również skontaktować się na adres e-mail: [email protected]

приложение
специально для вас мы создали
приложения для вашего комфорта
скачать скачать