Pracowników firmy: 000

Загрузить приложение Life is Good - для Android

 • Twitter Facebook RostCapitala RostCapitala RostCapitala RostCapitala


 • Certyfikat zgodności

  ISO сертификат соответствия Life is Good

  .
  Drukowanie zaufania


  Uwaga!

  Proszę wpisać absolutnie dokładne dane rejestracji, imię i NAZWISKO, email, numer telefonu i inne dane. Po zakończeniu rejestracji jakiekolwiek zmiany danych będzie niemożliwe! Po rejestracji z błędami trzeba ponownie (ponownie) prowadzenie rejestracji z odpowiednimi informacjami!
  • 1Krok 1
  • 2Krok 2
  • 3Krok 3
  • 4Krok 4
  • 5Krok 5

  Введенные данные
  Пол
  Имя
  Фамилия
  Отчество
  Код страны
  Почтовый индекс
  Адрес
  Email
  Городской номер
  Skype
  Мобильный номер
  Гражданство
  Номер паспорта
  Дата выдачи
  Секретное слово
  Кем выдан
  ИНН
  ИИН
  Прибыль из страхования
  Продажа активов
  Бизнес доходы
  Сбережения
  Наследство
  Другое
  Доверенность
  Уполномоченное лицо
  Дата рождения
  Гражданство
  Номер паспорта
  Дата выдачи
  Страна
  Индекс
  Город
  Адрес
  Телефон
  Email
  Получить активы из пользования
  Вступить во владение активами
  Вступить во владение активами при наличии непредвиденных событий (смерть, болезнь, несчастный случай и т.д.
  Заявление о Политически Значимых лицах
  Дата рождения
  Продукт
  Валюта
  Сумма контракта
  Первый взнос
  Оплата АЖИО в займ
  Тип
  Наименование организации
  Свидетельство о регистрации (ОГРН)
  Страна регистрации
  Номер документа ИНН
  Город
  Дата регистрации
  Стоимость жилья
  Вступительный взнос
  Регион приобретения жилья
  Вид объекта
  Вид активации
  ID консультанта
  Страна

  Potwierdzam poprawność wprowadzonych danych

  Zapoznałem się i akceptuję warunki określone w ofercie publicznej

  Wyrażam zgodę na przystąpienie w poczet członków spółdzielni Mieszkaniowej "Best Way" wszelkich osób fizycznych i prawnych.