Халықаралық стандарттау ұйымы, ИСО (International Organization for Standardization, ISO) — халықаралық ұйым, шығарумен айналысатын стандарттар.

Стандарттау жөніндегі халықаралық ұйым құрылды 1946 жылы жиырма бес ұлттық стандарттау жөніндегі ұйымдар негізінде екі ұйымның: ISA (International Federation of the National Standardizing Associations), құрылған Нью-Йорк қаласында 1926 жылы (- да таратылады 1942) және UNSCC (United Nations Standards Coordinating Committee) құрылған 1944 жылы. Іс жүзінде оның жұмысы басталды 1947 жылы.


Сертификат ISO для Life is Good Ltd.

Сертификация компании Life is Good

ISO sertificate for Life is Good
приложение
специально для вас мы создали
приложения для вашего комфорта
скачать скачать